Viden om førstehjælp

Førstehjælp og coronavirus

Førstehjælp og coronavirus

Kan man yde førstehjælp under coronapandemien?

Artiklen er senest revideret den 1. december 2021. Vi ajourfører løbende, når anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne mv. opdateres.

Hvordan er det med førstehjælp og coronavirus? Hvordan giver man hjertemassage under hensyntagen til risiko for coronavirus? Vi får i øjeblikket mange spørgsmål om førstehjælp og coronavirus.

LÆS MERE OM AFHOLDELSE AF FØRSTEHJÆLPSKURSER UNDER CORONA-PANDEMIEN >>

Reviderede retningslinjer fra den europæiske førstehjælpsorganisation (ERC) og Dansk førstehjælpsråd giver nu et bud på, hvordan man forholder sig som førstehjælper, hvis man skal give førstehjælp til en bevidstløs person – og samtidig skal passe på risikoen for at blive smittet med COVID-19. Kort fortalt så handler det om at undgå tæt kontakt, give hjertemassage og evt. undlade kunstigt åndedræt, hvis der er bekræftet eller begrundet mistanke om COVID-19.

Få styr på førstehjælp og coronavirus her. Hvis du finder en tilsyneladende livløs person, så skal du gøre følgende:

1. Kontrollér om personen er bevidstløs

Klem personens skuldrer med begge dine hænder og rusk let i personen, imens du råber højt, fx “Er du vågen?”

2. Undersøg om personen trækker vejret normalt

Råb på hjælp fra andre mennesker. Se på personen brystkasse, om der er normal vejrtrækning. For at minimere risikoen for at smitte, bør du ikke åbne personens mund, og du bør ikke placere dit eget hoved tæt ved den tilskadekomnes mund/næse (hvilket ellers hidtil har været den normale måde at kontrollere vejrtrækning hos en bevidstløs).

  • Hvis personen er bevidstløs og trækker vejret normalt: Læg personen i stabilt sideleje og ring 1-1-2.
  • Hvis personen er bevidstløs og ikke trækker vejret normalt: Ring 1-1-2 og begynd hjerte-lunge-redning (se nedenfor).

3. Giv hjertemassage og undlad evt. kunstigt åndedræt

Læg et stykke stof over patientens mund, når der gives hjertemassage

Hvis personen er bevidstløs og ikke trækker vejret normalt, skal du straks begynde at give hjertemassage (men først når du har ringet 1-1-2 eller har fået andre til at gøre det). Hidtil har man lært på førstehjælpskurser også at give kunstigt åndedræt (hjerte-lunge-redning). Men med corona-situationen taget i betragtning, kan man for sin egen sikkerheds skyld, undlade kunstigt åndedræt, når der er bekræftet eller begrundet mistanke om COVID-19. Du kan således vælge blot at give hjertemassage. Det anbefales endvidere, at man lægger en klud eller lignenede over den tilskadekomnes mund og næse, når man giver hjertemassage, for at mindske spredning af luftbårne partikler.

4. Hent en hjertestarter

Hvis der ankommer andre mennesker for at hjælpe, så få dem til at finde en hjertestarter. Hjertestarteren skal tages i brug hurtigst muligt. Hvis hjertestarten anvendes indenfor de første 3-4 minutter, efter at personen har fået hjertestop, øges sandsynligheden for overlevelse væsentligt.

Skaf straks en hjertestarter

Husk at du kan finde den nærmeste hjertestarter på hjertestarter.dk eller ved at hente den officielle hjertestarter-app til din telefon.

5. Fortsæt førstehjælpen indtil ambulancen ankommer

Det er afgørende, at du kommer hurtigt igang med at give hjertemassage. Og det er ligeså afgørende, at der hurtigt tages en hjertestarter i brug. Og så skal du fortsætte med at give førstehjælp lige indtil ambulanceredderne kommer helt hen til dig og kan overtage arbejdet og igangsætte professionel genoplivning.

Og hvad så bagefter…?

Efter at have udført førstehjælp skal du så hurtigt som muligt vaske dine hænder grundigt med vand og sæbe eller desinficere med håndsprit. Du opfordres desuden til at blive corona-testet, fordi du har været i kontakt med en person, der måske kan mistænkes at have eller har bekræftet COVID-19.

For al førstehjælp generelt anbefales det, at hvis den tilskadekomne ikke er et medlem af førstehjælperens husstand, så skal man altid mistænke, at personen kan være en rask smittebærer. Og derfor skal man tage sine forholdsregler. Dette indebærer, hvis personen er vågen og det er muligt, at holde afstand til den tilskadekomne og at bruge handsker, og eventuelt ansigtsmaske og øjenværn. Hvis det ikke er muligt at holde afstand, fx i tilfælde hvor der skal lægges pres på en større blødning, hvor personen er bevidstløs eller andre tilfælde, så skal man som førstehjælper tænke på, at den tilskadekomne og alle overflader omkring ham, kan være inficeret med corona-virus.

Når førstehjælperens rolle er afsluttet, så skal man forsvarligt skaffe sig af med eventuelle værnemidler, og derefter grundigt vaske sine hænder med vand og sæbe. Herefter skal man, så hurtigt som muligt, vaske det tøj man har haft på.

Man skal desuden følge de nationale retningslinjer, blandt andet for selv-isolation, hvis man får COVID-19 symptomer efter at have ydet førstehjælp.

Læs mere om afholdelse af førstehjælpskurser i forbindelse med COVID-19

Se også de reviderede retningslinjer for genoplivning på
Europæisk Råd for Genoplivnings (ERC) hjemmeside og
Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside.
– De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus på: coronasmitte.dk

Del dette indlæg

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn