Forside » Førstehjælpskurser » Førstehjælpskursus på 6 timer

Førstehjælpskursus på 6 timer

Kursusdeltager lærer førstehjælp og giver hjertemassage på øvelsesdukke ved førstehjælpskursus

Førstehjælp ved hjertestop og ulykker. Hjertemassage og kunstigt åndedræt (Hjerte-Lunge-Redning) til børn og voksne med brug af hjertestarter. På et 6-timers førstehjælpskursus lærer man at give hjertemassage. I lærer at anvende en hjertestarter og om førstehjælp ved blodprop i hjertet samt hvordan, man giver førstehjælp, når nogen får ‘noget’ galt i halsen. Desuden vælger deltagerne en masse valgfri emner om ulykker, sygdomme og hverdagens øvrige småskader. Godkendt førstehjælpsbog til alle deltagere.

Kursusindhold på et 6-timers førstehjælpskursus:

 • Førstehjælp ved hjertestop og ulykker
 • Hjertemassage og kunstigt åndedræt til børn og voksne (Hjerte-Lunge-Redning)
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Sikkerhed og korrekt alarmering
 • Aflåst/stabilt sideleje og håndtering af bevidstløse
 • Symptomer og førstehjælp ved blodprop i hjertet
 • Fremmedlegemer i luftvejen / “Noget” galt i halsen
 • Symptomer og førstehjælp ved blodprop eller blødning i hjernen (stroke/slagtilfælde/apoplexi)
 • Førstehjælpskursus med livreddende førstehjælp til børn og voksne ved hjertestop og ulykker
 • Teori og praktiske situationsøvelser

Udvalgte skader og sygdomme der supplerende kan gennemgås på et 6-timers førstehjælpskursus (aftales mellem instruktør og deltagere):

 • Hverdagens småskader, herunder snitsår, hudafskrabninger, næseblod, insekstik (bi, hveps, skovflåt) mv.
 • Astma, epilepsi, sukkersyge, feberkramper og andre sygdomme
 • Symptomer og førstehjælp til shock-truede
 • Alvorlige og livstruende blødninger
 • El-ulykker, drukning, kulilteforgiftning, kvælning
 • Ulykker på arbejdspladsen, i institutionen eller i hjemmet
 • Ledskader, forstuvninger og knoglebrud samt skader på ryg og nakke
 • Temperaturpåvirkning, herunder forbrændringer, forfrysninger og kuldeskade/underafkøling
 • Slag mod hovedet (buler, hjernerystelse og kraniebrud)
 • Ætsning og forgiftning

Pris: Kr. 7.500,- pr. kursushold.

 • Priser er excl. moms.
 • Der kan deltage indtil 16 personer (flere kan aftales).
 • Førstehjælpskursus varer 6 timer inkl. pauser.
 • Godkendt kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.
 • Godkendt førstehjælpsbog til alle deltagere.
 • I bestemmer kursustid og -sted. Kurset kan afholdes på vores adresse i Roskilde, eller vores instruktører kan møde med det nødvendige undervisningsudstyr på en valgfri adresse hos jer.

Et 6-timers førstehjælpskursus afholdes ofte over en dag, og andre gange deles det i 2 omgange, fx om eftermiddagen eller efter fyraften.

Instruktøren kontakter jer pr. mail eller telefon i løbet af ugen op til kursets afholdelse, så vi kan aftale eventuelle praktiske forhold, og vi sikrer os, at vi har den korrekte adresse mv. På kursusdagen møder instruktøren ca. ½ time før kursusstart og klargør undervisningen. Kurset indledes med en kort introduktion, hvor programmet og praktiske informationer gennemgås. Herefter begynder selve kurset, som vil være en afveksling mellem praktiske øvelser på gulvet og teori. Under hele kurset er der plads til spørgsmål fra deltagerne. Efter kurset modtager alle deltagere et godkendt og kompetencegivende førstehjælpsbevis.

Bestil kursus eller få mere information:

  Dit navn *

  Evt. firmanavn

  Din e-mail *

  Spørgsmål eller kommentarer *

  Når du trykker “Send”, modtager vi din uforpligtende henvendelse. Derefter sender vi dig et tilbud og/eller svarer på dine spørgsmål, som du kan læse igennem, inden du beslutter dig endeligt for at bestille. Vi besvarer alle henvendelser hurtigst muligt og senest næstkommende hverdag.

  Se mere om godkendte førstehjælpsuddannelser i Danmark på Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside: http://førstehjælpsråd.dk/foerstehjaelpsuddannelser/. Dette førstehjælpskursus og alle vores øvrige uddannelser kan ses her på kursusoversigten.