6 timers førstehjælpskursus

Førstehjælpskursus på 6 timer - Basiskursus i førstehjælp ved hjertestop og ulykker

Kursusoversigt

De har også valgt os:

Hjertemassage og kunstigt åndedræt (Hjerte-Lunge-Redning) til børn og voksne med brug af hjertestarter. På et 6-timers førstehjælpskursus lærer man at give hjertemassage. I lærer at anvende en hjertestarter og om førstehjælp ved blodprop i hjertet samt hvordan, man giver førstehjælp, når nogen får ‘noget’ galt i halsen. Desuden vælger deltagerne en masse valgfri emner om ulykker, sygdomme og hverdagens øvrige småskader. Godkendt førstehjælpsbog til alle deltagere.

Kursusindhold på et 6-timers førstehjælpskursus:

 • Førstehjælp ved hjertestop og ulykker
 • Hjertemassage og kunstigt åndedræt til børn og voksne (Hjerte-Lunge-Redning)
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Sikkerhed og korrekt alarmering
  Aflåst/stabilt sideleje og håndtering af bevidstløse
 • Symptomer og førstehjælp ved blodprop i hjertet
 • Fremmedlegemer i luftvejen / “Noget” galt i halsen
 • Symptomer og førstehjælp ved blodprop eller blødning i hjernen (stroke/slagtilfælde/apoplexi)
 • Førstehjælpskursus med livreddende førstehjælp til børn og voksne ved hjertestop og ulykker
 • Teori og praktiske situationsøvelser

Valgfri emner om ulykker, sygdomme og hverdagens småskader der supplerende kan gennemgås på et 6-timers førstehjælpskursus (aftales mellem instruktør og deltagere):

 • Hverdagens småskader, herunder snitsår, hudafskrabninger, næseblod, insekstik (bi, hveps, skovflåt) mv.
 • Astma, epilepsi, sukkersyge, feberkramper og andre sygdomme
 • Symptomer og førstehjælp til shock-truede
 • Alvorlige og livstruende blødninger
 • El-ulykker, drukning, kulilteforgiftning, kvælning
 • Ulykker på arbejdspladsen, i institutionen eller i hjemmet
 • Ledskader, forstuvninger og knoglebrud samt skader på ryg og nakke
 • Temperaturpåvirkning, herunder forbrændringer, forfrysninger og kuldeskade/underafkøling
 • Slag mod hovedet (buler, hjernerystelse og kraniebrud)
 • Ætsning og forgiftning

Pris: Kr. 7.500,- pr. kursushold.

 • Priser er excl. moms.
 • Der kan deltage indtil 16 personer (flere kan aftales)
 • Kurset varer 6 timer inkl. pauser.
 • Godkendt kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd
 • Instruktøren er sygeplejerske eller ambulanceredder
 • I bestemmer kursustid og -sted. Kurset kan afholdes på vores adresse i Roskilde, eller vores instruktører kan møde med det nødvendige udstyr på en valgfri adresse hos jer.

Lidt af det praktiske:

Instruktøren kontakter jer pr. mail eller telefon i løbet af ugen op til kursets afholdelse, så vi kan aftale eventuelle praktiske forhold, og vi sikrer os, at vi har den korrekte adresse mv. 

På kursusdagen møder instruktøren ca. en halv time før kursusstart og klargør undervisningen. Kurset indledes med en kort introduktion, hvor programmet og praktiske informationer gennemgås. Herefter begynder selve kurset, som vil være en afveksling mellem praktiske øvelser på gulvet og teori. Under hele kurset er der plads til spørgsmål fra deltagerne. 

Efter kurset modtager alle deltagere et godkendt og kompetencegivende førstehjælpsbevis.

Kontakt os her - bestil kursus eller få mere information:

  Dit navn *

  Evt. firmanavn

  Din e-mail *

  Dit telefonnummer (hvis du vil ringes op)

  Din besked *

  Når du trykker “Send besked”, modtager vi din uforpligtende henvendelse. Derefter sender vi dig et tilbud og/eller svarer på dine spørgsmål, som du kan læse igennem, inden du beslutter dig endeligt for at bestille. Vi besvarer alle henvendelser hurtigst muligt og senest næstkommende hverdag.

  Se mere om godkendte førstehjælpsuddannelser i Danmark på Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside: http://førstehjælpsråd.dk/foerstehjaelpsuddannelser/. Alle vores kurser kan ses her på kursusoversigten.