12 timers førstehjælpskursus

Udvidet kursus i førstehjælp på 12 timer - højt niveau inkl. førstehjælp ved kørekort

Kursusoversigt

De har også valgt os:

Ved et udvidet kursus i førstehjælp på 12 timer får deltagerne færdigheder i førstehjælp på et højt niveau. Vi kommer vidt omkring førstehjælp til børn og voksne, hjertestop, hjertestarter, bevidstløse, ulykker, håndtering af hverdagens småskader samt førstehjælp ved pludseligt opståede sygdomme og ulykker. Deltagerne får deres egen førstehjælpsbog. Dette kursus er kompetencegivende ved førstehjælp på erhvervsuddannelserne (inkl. færdselsrelateret førstehjælp), som afvikles i EUD-regi hvor eleven skal erhverve kørekort som led i en erhvervsuddannelse.

Kursusindhold på et 12-timers udvidet førstehjælpskursus inkl. færdselsrelateret førstehjælp:

 • Hjertemassage/kunstigt åndedræt til børn og voksne (Hjerte-Lunge-Redning)
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Sikkerhed ved ulykker og korrekt alarmering
 • Aflåst/stabilt sideleje og håndtering af bevidstløse
 • Symptomer og førstehjælp ved blodprop i hjertet 
 • Fremmedlegemer i luftvejen / “Noget” galt i halsen
 • Symptomer og førstehjælp ved hjerneblødning og blodprop i hjernen (stroke/slagtilfælde/apoplexi)
 • Hverdagens småskader, herunder snitsår, hudafskrabninger, næseblod, insekstik (bi, hveps, skovflåt) mv.
 • Førstehjælp ved astma, epilepsi, sukkersyge, feberkramper og andre sygdomme
 • Symptomer og førstehjælp til shock-truede
 • Alvorlige og livstruende blødninger
 • El-ulykker, drukning, kulilteforgiftning, kvælning
 • Ledskader, forstuvninger og knoglebrud samt skader på ryg og nakke
 • Temperaturpåvirkning, herunder forbrændringer, forfrysninger og kuldeskade/underafkøling
 • Slag mod hovedet (buler, hjernerystelse og kraniebrud)
 • Ætsning og forgiftning
 • Ulykker på arbejdspladsen, i institutionen eller i hjemmet
 • Færdselsrelateret førstehjælp (førstehjælp til kørekort)
 • Førstehjælpskursus med udvidede færdigheder ved livreddende førstehjælp til børn og voksne
 • Udvidet grundkursus med teori og praktiske situationsøvelser

Pris: Kr. 13.900,- pr. kursushold.

 • Prisen er excl. moms.
 • Der kan deltage indtil 16 personer (flere kan aftales)
 • Kurset varer 12 timer inkl. pauser, og det kan afholdes over én eller to dage *)
 • Godkendt kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd (kompetencegivende jf. Kørekortbekendtgørelsen)
 • Instruktøren er sygeplejerske eller ambulanceredder
 • I bestemmer kursustid og -sted. Kurset kan afholdes på vores adresse i Roskilde, eller vores instruktører kan møde med det nødvendige udstyr på en valgfri adresse hos jer.

*) Hvis et førstehjælpskursus skal afholdes over mere end 2 dage, tillægges der en mindre gebyr for ekstra kørsel og instruktørløn. Kontakt os for nærmere aftale.

Lidt af det praktiske:

Instruktøren kontakter jer pr. mail eller telefon i løbet af ugen op til kursets afholdelse, så vi kan aftale eventuelle praktiske forhold, og vi sikrer os, at vi har den korrekte adresse mv. 

På kursusdagen møder instruktøren ca. en halv time før kursusstart og klargør undervisningen. Kurset indledes med en kort introduktion, hvor programmet og praktiske informationer gennemgås. Herefter begynder selve kurset, som vil være en afveksling mellem praktiske øvelser på gulvet og teori. Under hele kurset er der plads til spørgsmål fra deltagerne. 

Efter kurset modtager alle deltagere et godkendt og kompetencegivende førstehjælpsbevis.

Kontakt os her - bestil kursus eller få mere information:

  Dit navn *

  Evt. firmanavn

  Din e-mail *

  Dit telefonnummer (hvis du vil ringes op)

  Din besked *

  Når du trykker “Send besked”, modtager vi din uforpligtende henvendelse. Derefter sender vi dig et tilbud og/eller svarer på dine spørgsmål, som du kan læse igennem, inden du beslutter dig endeligt for at bestille. Vi besvarer alle henvendelser hurtigst muligt og senest næstkommende hverdag.

  Se mere om godkendte førstehjælpsuddannelser i Danmark på Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside: http://førstehjælpsråd.dk/foerstehjaelpsuddannelser/. Alle vores kurser kan ses her på kursusoversigten.