Vedligeholdelseskursus i førstehjælp

3 timers opdateringskursus i førstehjælp (repetitionskursus)

Kursusoversigt

De har også valgt os:

Få et 3 timers kursus med opdatering af førstehjælp ved hjertestop. På et vedligeholdelseskursus i førstehjælp (repetitionskursus) får deltagerne repeteret hjertemassage og kunstigt åndedræt (Hjerte-Lunge-Redning) til børn og voksne. I lærer at anvende en hjertestarter, og der undervises i symptomer og førstehjælp ved blodprop i hjertet samt hvordan, man yder førstehjælp til personer med ‘noget’ galt i halsen.

Kursusindhold på et 3 timers kursus med repetition af førstehjælp:

 • Vedligeholdelse af førstehjælpskompetencer ved hjertestop og ulykker
 • Hjertemassage/kunstigt åndedræt til børn og voksne (Hjerte-Lunge-Redning) med brug af en hjertestarter
 • Teori og praktiske øvelser i brug af hjertestarter (AED)
 • Sikkerhed og korrekt alarmering ved ulykker 
 • Aflåst/stabilt sideleje og håndtering af bevidstløse
 • Symptomer og førstehjælp ved blodprop i hjertet
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejen / “Noget” galt i halsen
 • Symptomer og førstehjælp ved blodprop i hjernen eller hjerneblødning (stroke/slagtilfælde/apoplexi)
 • Livreddende førstehjælp til børn og voksne
 • Teori og praktiske situationsøvelser
 • Førstehjælpskursus med førstehjælp ved hjertestop og ulykker

Pris: Kr. 5.200,- pr. kursushold.

 • Prisen er excl. moms.
 • Der kan deltage indtil 16 personer (flere kan aftales)
 • Kurset varer 3 timer inkl. pauser.
 • Godkendt kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd
 • Instruktøren er sygeplejerske eller ambulanceredder
 • I bestemmer kursustid og -sted. Kurset kan afholdes på vores adresse i Roskilde, eller vores instruktører kan møde med det nødvendige undervisningsudstyr på en valgfri adresse hos jer.

Lidt af det praktiske:

Instruktøren kontakter jer pr. mail eller telefon i løbet af ugen op til kursets afholdelse, så vi kan aftale eventuelle praktiske forhold, og vi sikrer os, at vi har den korrekte adresse mv. 

På kursusdagen møder instruktøren ca. en halv time før kursusstart og klargør undervisningen. Kurset indledes med en kort introduktion, hvor programmet og praktiske informationer gennemgås. Herefter begynder selve kurset, som vil være en afveksling mellem praktiske øvelser på gulvet og teori. Under hele kurset er der plads til spørgsmål fra deltagerne. 

Efter kurset modtager alle deltagere et godkendt og kompetencegivende førstehjælpsbevis.

Kontakt os her - bestil kursus eller få mere information:

  Dit navn *

  Evt. firmanavn

  Din e-mail *

  Dit telefonnummer (hvis du vil ringes op)

  Din besked *

  Når du trykker “Send besked”, modtager vi din uforpligtende henvendelse. Derefter sender vi dig et tilbud og/eller svarer på dine spørgsmål, som du kan læse igennem, inden du beslutter dig endeligt for at bestille. Vi besvarer alle henvendelser hurtigst muligt og senest næstkommende hverdag.

  Se mere om godkendte førstehjælpsuddannelser i Danmark på Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside: http://førstehjælpsråd.dk/foerstehjaelpsuddannelser/. Alle vores kurser kan ses her på kursusoversigten.