Viden om førstehjælp

En bule vokser ikke indad

Buler i panden vokser ikke indad

Vores førstehjælpsinstruktører støder ofte på en sejlivet gammel myte om, at buler i panden kan vokse indad, hvis man kommer noget koldt på bulen. Det er imidlertid ikke korrekt. En bule vokser ikke indad. Buler vokser udad, og det sker, fordi et slag mod huden får væske og blod fra en ødelagt/bristet blodåre til at samle sig under huden omkring det sted, hvor man har slået sig.

Når man kommer noget koldt på bulen, vil de bristede blodårer trække sig sammen, og blødningen under huden vil mindskes. Dermed falder bulen igen. Og i øvrigt lindrer det også smerterne, når man køler buler med noget koldt.

Korrekt førstehjælp ved buler er køling

Den korrekte førstehjælp til buler i panden er derfor, at man straks kommer noget kold på det sted, hvor skaden er sket. Det kan fx være et omslag med kold vand fra hanen eller en kølepose. Husk dog, at du aldrig må komme noget, der er under nul grader (frosttemperatur) direkte mod huden. Pak køleposen ind i et viskestykke el.lign, så der ikke opstår frostskader i huden. Vær også altid opmærksom på hjernerystelse mv., hvis nogen har slået hovedet. Lær i øvrigt mere om ulykker med slag mod hovedet på et kursus i førstehjælp.

Normale symptomer ved lette hovedskader

En let hovedskade kan give lette og forbigående gener i form af:

 • Buler eller hudskabninger/sår
 • Let/moderat hovedpine
 • Kvalme
 • Svimmelhed
 • Nedsat hukommelse
 • Nedsat koncentrationsevne
 • Træthed

Alvorlige komplikationer

Akutte komplikationer forekommer sjældent, hvis man ikke har fundet tegn på alvorlig skade i forbindelse med undersøgelsen hos læge/sygehus.

Hvia man oplever følgende symptomer, bør man hurtigt kontakte vagtlæge eller ringe til akuttelefonen:

 • Tiltagende kraftig hovedpine
 • Gentagne episoder med kvalme og/eller opkastning
 • Nedsat bevidsthed (vanskelig at vække, konfus, omtåget)
 • Forvirring

Ovennævnte symptomer er almindelige de første dage efter skaden, hvorefter de forsvinder af sig selv. Men nogle personer kan have generne i uger/måneder eller endnu længere.

Ring altid 1-1-2 ved mistanke om akut fare

Hvis man har mistanke om alvorlige skader på hovedet, hvis personen er (eller har været) bevidstløs eller hvis man generelt er bange for, at hovedskaden kan være alvorlig eller livstruende, skal man altid ringe efter en ambulance via alarmcentralen 1-1-2.

Få også flere råd om, hvordan man forholder sig efter en hjernerystelse på sundhed.dk.

Del dette indlæg

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn