Om os

LÆR FØRSTEHJÆLP leverer en solid stab af undervisere, som alle har uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund fra sundhedssektoren eller redningsberedskabet. Vores instruktører er rutinerede sygeplejersker, ambulancebehandlere, brandmænd eller læger med bred erfaring i førstehjælp og præhospitalt arbejde. Derved kan undervisningen suppleres med erfaringer fra dagligdagen på skadestuen eller i ambulancen.

Instruktører, der underviser på de kompetencegivende førstehjælpskurser, er endvidere autoriserede og godkendt af Dansk Førstehjælpsråd med ret til at undervise i førstehjælp og udstede godkendte førstehjælpsbeviser.

Vores kundeportefølje omfatter både private virksomheder, offentlige myndigheder og institutioner, foreninger og privatpersoner. Vi “udlåner” endvidere instruktører til beredskab og brandvæsen rundt om i landet, hvor der undervises på brand- og ambulanceuddannelser.

Nedenfor ses et lille udsnit af de virksomheder, der har valgt os som kursusudbyder:

ombudsmanden159x75pxsos159x75px

sls159x75pxpost159x75pxdsr159x75pxmsf159x75px

metropol159x75pxaes159x75pxkunde159x75pxhtk159x75px
kbh159x75pxishojkom159x75pxikea159x75px

doka159x75pxlk159x75pxchrhansen159x75px

crim159x75px lamm159x75px hjerfor159x75px pent159x75px

roskom159x75px sb159x75px regsja159x75px  co159x75px

glokom159x75pxbusinesshouse159x75pxhillkom159x75pxreghov159x75px

jgi159x75pxinternetser159x75pxnv159x75es159x75px
fp159x75px herm159x75px