Viden om førstehjælp

Kend symptomerne ved stroke

Stroke er en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen. Stræk, snak og smil er hovedoverskrifterne ved tegn på stroke

Kend symptomerne ved stroke en hjerneblødning eller blodprop hjernen

Stroke, apopleksi og slagtilfælde er alle fællesbetegnelser for hjerneblødning og blodprop i hjernen. De typiske symptomer er pludselig nedsat kraft i en arm eller et ben, usammenhængende eller utydelig tale og svaghed i den ene side af ansigtet.

Er det en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen?

Symptomerne på blodprop i hjernen og hjerneblødning er de samme, og begge kaldes stroke, slagtilfælde eller apoplexi, selvom det er to forskellige lidelser. De fleste tilfælde af stroke (ca. 85%) skyldes en blodprop i hjernen. De øvrige tilfælde (ca. 15%) skyldes en blødning i hjernen. En blodprop i hjernen opstår, når blodet klumper sig sammen og sætter sig fast som en prop i et blodkar i hjernen, mens en blødning i hjernen opstår, hvis der går hul på et blodkar et svagt sted i blodkarvæggen. I begge tilfælde betyder det, at blodgennemstrømningen til det område i hjernen, som blodkarret forsyner, bliver for lav til, at hjernecellerne får tilstrækkelig ilt og næring. Dette medfører en begyndende skade på hjernecellerne, som kan give permanente funktionstab som f.eks. nedsat kraft i den ene side af kroppen eller evnen til at læse eller tale, hvis ikke ilttilførslen genoprettes ved, at proppen hurtigt opløses, eller blødningen standses.

Kend symptomerne på stroke - en blodprop i hjernen eller hjerneblødning

Kan man dø af stroke?

Mange kan overleve stroke til et godt liv, hvis der gives behandling hurtigt. Behandlingen består i medicin, der enten opløser blodproppen eller standser blødningen. Den bedste virkning ved behandling af en blodprop i hjernen (såkaldt trombolysebehandling) opnås, hvis behandlingen gives inden for ca. 4½ timer efter de første symptomer, men i nogle tilfælde er der også effekt ved senere behandling.

Derfor er det vigtigt, at man hurtigt ringer 1-1-2, hvis en person udviser tegn på stroke.

Tegn på stroke

Symptomerne på stroke viser sig ofte som pludselige opståede problemer i den ene side af kroppen. Det kan være f.eks. være lammelser i den ene side af ansigtet eller manglende kontrol over et ben eller en arm. Andre symptomer er sprogforstyrrelser, taleforstyrrelser, tab af dele af synet eller svimmelhed, hovedpine og koordinationsproblemer.

Førstehjælp ved stroke

Det er vigtigt at kende de tre hyppigste symptomer på stroke og straks ringe 1-1-2, hvis du oplever blot ét af dem:

  • Stræk: Hænger den ene arm? Bed personen om at løfte begge arme samtidig og evt. klemme dine hænder (det kan være, at personen mangler kraft i den ene hånd)
  • Snak: Hænger ordene ikke sammen? Bed personen gentage en simpel sætning, fx ”Jeg holder fri fra arbejde i dag”. Stil et simpelt spørgsmål, fx. “Hvad hedder dine børn?” eller “Hvordan er vejret i dag?
  • Smil: Hænger den ene side af ansigtet? Bed personen om at smile eller om at åbne munden og gabe højt.

Det er ikke sikkert, at alle tre symptomer er til stede, men har personen blot ét af disse symptomer, skal du straks ringe 1-1-2 – også selvom symptomerne er forbigående. Andre symptomer kan være synsforstyrrelser, hovedpine og svimmelhed.

Ring 1-1-2

Stroke er en begyndende alvorlig skade på hjernen, som skyldes en hjerneblødning eller blodprop i hjernen.

Læs evt. mere om stroke på hjemmesiden Red Hjernen: www.redhjernen.dk, og på alle vores førstehjælpskurser kan du lære mere om førstehjælp generelt, herunder også ved stroke.

Del dette indlæg

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn