Forside » Førstehjælpskurser » Førstehjælpskursus for medarbejdere i daginstitutioner, skoler, sfo og klubber

Førstehjælpskursus for medarbejdere i daginstitutioner, skoler, sfo og klubber

Førstehjælpskursus for medarbejdere i institutions-, klub- og skoleområdet er på 6 timer. I lærer førstehjælp ved de ulykker, sygdomme og hverdagens øvrige småskader, så kan opstå i vuggestuen, børnehaven, sfo’en, klubben, skolen osv. I lærer også at give hjertemassage og kunstigt åndedræt (Hjerte-Lunge-Redning) til børn og voksne. I lærer at anvende en hjertestarter og om førstehjælp ved blodprop i hjertet samt hvordan, man giver førstehjælp, når nogen får ‘noget’ galt i halsen. Desuden vælger deltagerne en masse valgfri emner om. Kursusbevis og godkendt førstehjælpsbog og til alle deltagere.

Kursusindhold på et førstehjælpskursus med fokus børn i institutioner og skole

 • Særligt fokus på førstehjælp for voksne med ansvar for børn
 • Hjertemassage/kunstigt åndedræt til børn og voksne (Hjerte-Lunge-Redning)
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Sikkerhed og korrekt alarmering
 • Aflåst/stabilt sideleje og håndtering af bevidstløse
 • Symptomer og førstehjælp ved blodprop i hjertet
 • Fremmedlegemer i luftvejen / “Noget” galt i halsen
 • Symptomer og førstehjælp ved blodprop i hjernen eller hjerneblødning (stroke/slagtilfælde/apoplexi)
 • Livreddende førstehjælp til børn og voksne
 • Teori og praktiske situationsøvelser

Udvalgte skader og sygdomme der supplerende kan gennemgås på kurset (aftales mellem instruktør og deltagere):

 • Hverdagens småskader, herunder snitsår, hudafskrabninger, næseblod, insekstik (bi, hveps, skovflåt) mv.
 • Astma, epilepsi, sukkersyge, feberkramper og andre sygdomme
 • Symptomer og førstehjælp til shock-truede
 • Alvorlige og livstruende blødninger
 • El-ulykker, drukning, kulilteforgiftning, kvælning
 • Ulykker på arbejdspladsen, i institutionen eller i hjemmet
 • Ledskader, forstuvninger og knoglebrud samt skader på ryg og nakke
 • Temperaturpåvirkning, herunder forbrændringer, forfrysninger og kuldeskade/underafkøling
 • Slag mod hovedet (buler, hjernerystelse og kraniebrud)
 • Ætsning og forgiftning
 • Særligt fokus på medarbejdere med ansvar for børn i daginstitutioner, klubber, sfo og skoler

Pris: Kr. 7.500,- pr. kursushold.

 • Prisen er excl. moms.
 • Kurset varer 6 timer inkl. pauser
 • Der kan deltage indtil 16 personer (flere kan aftales).
 • Godkendt kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.
 • Godkendt førstehjælpsbog til alle deltagere.
 • I bestemmer kursustid og -sted. Kurset kan afholdes på vores adresse i Roskilde, eller vores instruktører kan møde med det nødvendige undervisningsudstyr på en valgfri adresse hos jer.

Et 6-timers førstehjælpskursus afholdes ofte over en dag, og andre gange deles det i 2 omgange, fx om eftermiddagen eller efter fyraften.

Instruktøren kontakter jer pr. mail eller telefon i løbet af ugen op til kursets afholdelse, så vi kan aftale eventuelle praktiske forhold, og vi sikrer os, at vi har den korrekte adresse mv. På kursusdagen møder instruktøren ca. ½ time før kursusstart og klargør undervisningen. Kurset indledes med en kort introduktion, hvor programmet og praktiske informationer gennemgås. Herefter begynder selve kurset, som vil være en afveksling mellem praktiske øvelser på gulvet og teori. Under hele kurset er der plads til spørgsmål fra deltagerne. Efter kurset modtager alle deltagere et godkendt og kompetencegivende førstehjælpsbevis.

Bestil kursus eller få mere information:

  Dit navn *

  Evt. firmanavn

  Din e-mail *

  Spørgsmål eller kommentarer *

  Når du trykker “Send”, modtager vi din uforpligtende henvendelse. Derefter sender vi dig et tilbud og/eller svarer på dine spørgsmål, som du kan læse igennem, inden du beslutter dig endeligt for at bestille. Vi besvarer alle henvendelser hurtigst muligt og senest næstkommende hverdag.

  Se mere om godkendte førstehjælpsuddannelser i Danmark på Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside:  http://førstehjælpsråd.dk/foerstehjaelpsuddannelser/. Førstehjælpskursus for voksne med særligt ansvar for børn og alle vores øvrige kurser kan ses her på kursusoversigten.

  Kursus i førstehjælp for medarbejdere i institutions-, sfo,- klub- og skoleområdet. Fokus på ulykker og hverdagens småskader når man arbejder med børn.