Find dit kursus her

VIL DU LÆRE FØRSTEHJÆLP?

førstehjælpskurser

HVAD BØR DU HAVE I
FØRSTEHJÆLPSKASSEN?

førstehjælpskurser

Læs mere om hjertestarteren her...

KAN REDDE LIV

EN HJERTESTARTER

førstehjælpskurser

Lær elementær brandbekæmpelse

KAN DU SLUKKE EN BRAND?

Bliv undervist af sygeplejersker og ambulancereddere. Alle instruktører har sundhedsfaglig baggrund.

KURSUS I FØRSTEHJÆLP

Førstehjælpskursus i virksomheden, i institutionen, i skolen eller et helt andet sted – og hvor alle kan være med. Bliv undervist af sygeplejersker og ambulancereddere. På alle vores førstehjælpskurser undervises der i brug af hjertestarter.

FOREDRAG OM FØRSTEHJÆLP

Oplev et spændende foredrag om førstehjælp. I vælger selv emnet. Fx førstehjælp til børn, sikkerhed på arbejdspladsen, hverdagens småskader i skolen, førstehjælp i idrætsklubben osv.

BRANDKURSUS

Med et kursus i elementær brandbekæmpelse kan I forebygge en brand. På et brandkursus prøver I at slukke rigtig ild og mærke adrenalinen pumpe, når I kommer tæt på flammerne. En mulighed er også at kombinere et brandkursus med førstehjælpkursus.

LÆR FØRSTEHJÆLP har siden 1999 undervist og rådgivet mange tusinde mennesker i førstehjælp, sikkerhed og brandbekæmpelse. Vi leverer en solid stab af undervisere, som alle har uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund fra sundhedssektoren eller redningsberedskabet. Vores instruktører er rutinerede sygeplejersker, ambulancebehandlere, brandmænd, jordemødre, psykologer og læger med bred erfaring i førstehjælp, præhospitalt arbejde og sikkerhed.

Se mere om godkendte førstehjælpskurser i Danmark på Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside: http://førstehjælpsråd.dk/foerstehjaelpsuddannelser/. Alle vores øvrige uddannelser kan ses her på kursusoversigten.

Vi er en godkendt uddannelsesvirksomhed, som arbejder under de gældende retningslinjer fra beredskabs- og sundhedsmyndighederne. Alle vores instruktører er godkendt og certificerede af Dansk Førstehjælpsråd.