Forside » Førstehjælpskurser » Førstehjælpskursus for skoleelever

Førstehjælpskursus for skoleelever

Førstehjælpskursus for skoleelever

Giv skoleelever i udskolingsklasserne et effektivt førstehjælpskursus. På et førstehjælpskursus for skoleelever lærer klassen livreddende førstehjælp og prøver at give hjertemassage og kunstigt åndedræt (hjerte-lunge-redning) på øvelsesdukker. Desuden instrueres eleverne i, hvordan man kan skabe sikkerhed for sig selv og andre ved en ulykke, samt hvordan man håndterer en bevidstløs person ved at kontrollere for livstegn og lægge personen i stabilt sideleje (aflåst sideleje). Endvidere instrueres der i, hvordan man anvender en hjertestarter.

Kursusindhold på et førstehjælpskursus for skoleelever

 • Hjertemassage/kunstigt åndedræt til børn og voksne (Hjerte-Lunge-Redning)
 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Sikkerhed og førstehjælp ved en ulykke samt korrekt alarmering
 • Kontrol for livstegn
 • Aflåst/stabilt sideleje og håndtering af bevidstløse
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Dette kursus har hovedvægt på praktiske situationsøvelser i førstehjælp, hvor eleverne primært arbejder på gulvet

Pris: Kr. 3.500,- pr. kursushold.

 • Prisen er excl. moms.
 • Indtil 25 deltagere pr. kursushold (flere kan aftales)
 • Primær målgruppe er skoleelever i udskolingsklasserne (og mellemtrin) i folkeskolen
 • Undervisningstiden er 2-3 lektioner (typisk á 45 min pr. lektion).
 • Kursusbevis til deltagerne
 • I bestemmer kursustid og -sted. Førstehjælpskursus for skoleelever afholdes typisk på skolen i normal skoletid.

Instruktøren kontakter jer pr. mail eller telefon i løbet af ugen op til kursets afholdelse, så vi kan aftale eventuelle praktiske forhold, og vi sikrer os, at vi har den korrekte adresse mv. På kursusdagen møder instruktøren ca. ½ time før kursusstart og klargør undervisningen. Kurset indledes med en kort introduktion, hvor programmet og praktiske informationer gennemgås. Herefter begynder selve kurset, som vil være en afveksling mellem praktiske øvelser i førstehjælp på gulvet og teori. Under hele kurset er der plads til spørgsmål fra deltagerne. Efter kurset modtager alle elever et førstehjælpsbevis.

Bestil kursus eller få mere information:

  Dit navn *

  Evt. firmanavn

  Din e-mail *

  Spørgsmål eller kommentarer *

  Når du trykker “Send besked”, modtager vi din uforpligtende henvendelse. Derefter sender vi dig et tilbud og/eller svarer på dine spørgsmål, som du kan læse igennem, inden du beslutter dig endeligt for at bestille. Vi besvarer alle henvendelser hurtigst muligt og senest næstkommende hverdag.

  Se mere om godkendte førstehjælpsuddannelser i Danmark på Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside: http://førstehjælpsråd.dk/foerstehjaelpsuddannelser/. Førstehjælpskursus for skoleelever i udskolingsklasserne og alle vores øvrige uddannelser i førstehjælp kan ses her på kursusoversigten.