Førstehjælpskursus for skoleelever

Førstehjælpskursus for skoleelever i mellemtrin og udskoling

Kursusoversigt

De har også valgt os:

Giv skoleelever i mellemtrin- og udskolingsklasserne et effektivt førstehjælpskursus. På et førstehjælpskursus for skoleelever lærer klassen livreddende førstehjælp og prøver at give hjertemassage og kunstigt åndedræt (hjerte-lunge-redning) på øvelsesdukker. Desuden instrueres eleverne i, hvordan man kan skabe sikkerhed for sig selv og andre ved en ulykke, samt hvordan man håndterer en bevidstløs person ved at kontrollere for livstegn og lægge personen i stabilt sideleje (aflåst sideleje). Og eleverne får viden om, hvordan man anvender en hjertestarter.

Kursusindhold på et førstehjælpskursus for skoleelever:

 • Hjertemassage/kunstigt åndedræt til børn og voksne (Hjerte-Lunge-Redning)
 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Sikkerhed og førstehjælp ved en ulykke samt korrekt alarmering
 • Kontrol for livstegn
 • Aflåst/stabilt sideleje og håndtering af bevidstløse
 • Brug af hjertestarter (AED) 
 • Dette kursus har hovedvægt på praktiske situationsøvelser i førstehjælp, hvor eleverne primært arbejder på gulvet

Pris: Kr. 3.700,- pr. kursushold.

 • Priser er excl. moms.
 • Der kan deltage indtil 25 elever på et kursushold (flere kan aftales)
 • Primær målgruppe er skoleelever i udskolingsklasserne og mellemtrin i folkeskolen
 • Undervisningstiden er 2-3 lektioner (typisk á 45 min pr. lektion) – i alt ca. 2 timer inkl. en lille pause.
 • Kursusdiplom til deltagerne
 • Instruktøren er sygeplejerske eller ambulanceredder
 • I bestemmer kursustid og -sted. Førstehjælpskursus for skoleelever afholdes typisk på skolen i normal skoletid.

Lidt af det praktiske:

Instruktøren kontakter jer pr. mail eller telefon i løbet af ugen op til kursets afholdelse, så vi kan aftale de praktiske forhold, og vi sikrer os, at vi har den korrekte adresse mv. 

På kursusdagen møder instruktøren ca. en halv time før kursusstart og klargør undervisningen. Kurset indledes med en kort introduktion, hvor programmet og praktiske informationer gennemgås. Herefter begynder selve kurset, som vil være en afveksling mellem praktiske øvelser på gulvet og lidt teori. Ved vores førstehjælpsundervisning til skoleelever er der primært fokus på de praktiske øvelser og mindst muligt teori. Under hele kurset er der plads til spørgsmål. 

Efter kurset modtager alle eleverne et førstehjælpsdiplom.

Kontakt os her - bestil kursus eller få mere information:

  Dit navn *

  Evt. firmanavn

  Din e-mail *

  Dit telefonnummer (hvis du vil ringes op)

  Din besked *

  Når du trykker “Send besked”, modtager vi din uforpligtende henvendelse. Derefter sender vi dig et tilbud og/eller svarer på dine spørgsmål, som du kan læse igennem, inden du beslutter dig endeligt for at bestille. Vi besvarer alle henvendelser hurtigst muligt og senest næstkommende hverdag.

  Se mere om godkendte førstehjælpsuddannelser i Danmark på Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside: http://førstehjælpsråd.dk/foerstehjaelpsuddannelser/. Alle vores kurser kan ses her på kursusoversigten.