Forside » Førstehjælp og COVID-19

Førstehjælp og COVID-19

Førstehjælp coronavirus covid-19

Artiklen er senest revideret den 15. december 2021. Vi ajourfører løbende, når anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne mv. opdateres.

Vi har skarp fokus på førstehjælp og COVID-19. Vi er hele tiden opdaterede på corona-situationen. Vores instruktører har sundhedsfaglig baggrund og viden fra deres uddannelse om smittespredning og sygdom. Vi følger myndighedernes anvisninger samt retningslinjerne fra den europæiske førstehjælpsorganisation (ERC) og Dansk førstehjælpsråd. Det er forsvarligt at afholde et førstehjælpskursus sammen med os. Vi passer godt på hinanden – både os selv og vores kursister.

Alle kurser kan bookes og afholdes

Vi har konstant fokus på de anbefalinger, sundhedsmyndighederne kommer med. Alle vores kurser kan bookes under hensyntagen til myndighedernes anbefalinger. Det gælder både førstehjælpskurser og kurser i elementær brandbekæmpelse, og vi har styr på retningslinjerne. Helt konkret betyder det i øjeblikket følgende forhold, når vi afholder kurser:

  • Alle vores instruktører er COVID19-vaccinerede og har gyldigt coronapas.
  • Vi sikrer den nødvendige afstand mellem kursisterne – både i teorilokalet og ved praktiske øvelser.
  • Vi har styr på, hvor mange deltagere, der kan være med på et kursushold.
  • Vi har rengjorte øvelsesdukker til kursisterne.
  • Vi anvender mundbind og handsker, når det vurderes nødvendigt.
  • Vi har adgang til håndsprit og desinfektion til alle deltagere under hele kurset, og der tages særligt hensyn til hygiejne og holdes så høj hygiejnestandard som muligt.
  • Hvis kursusfaciliteterne og vejret tillader det, forsøges det at afholde mest muligt af kurset udendørs.
  • Vi afviser deltagere på kurset, hvis de udviser symptomer eller er testet positiv for covid-19.
  • Vi henstiller til og håndhæver gennem hele kurset, at alle deltager er orienterede om forholdsreglerne og at disse overholdes fra start til slut i løbet af kurset.
  • Vores instruktører har alle sundhedsfaglig baggrund, og de er hele tiden opdaterede med de nyeste anbefalinger og retningslinjer.

Vi har åbent på kontoret som sædvanligt (alle hverdage kl. 08-16), og du kan dagligt bestille kurser, førstehjælpsudstyr, hjertestartere mv. Vi rådgiver også gerne pr. mail og telefon om førstehjælp og covid-19.

Når du besøger vores lokaler (kontorer og kursuslokaler) i Jernbanegade 23C i Roskilde, beder vi dig om at sørge for at holde passende afstand og huske god håndhygiejne. Vi ser gerne, at du anvender mundbind, og vi opfordrer til, at du er vaccineret og evt. testet jf. anbefalingerne fra myndighederne.

Læs vores guidelines til, hvordan man giver førstehjælp ved hjertestop under hensyntaget til covid-19.

Se også de reviderede retningslinjer for genoplivning som er udgivet ifm. corona-situationen:
– Europæisk Råd for Genoplivnings (ERC) hjemmeside og
– Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside.
– De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på: coronasmitte.dk