Forside » Førstehjælp og COVID-19

Førstehjælp og COVID-19

Førstehjælp coronavirus covid-19
Artiklen er senest revideret den 14. januar 2021. Vi ajourfører løbende, når anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne mv. opdateres.

Vi har skarp fokus på førstehjælp og COVID-19. Vi er hele tiden opdaterede på corona-situationen. Vores instruktører har sundhedsfaglig baggrund og viden fra deres uddannelse om smittespredning og sygdom. Vi følger myndighedernes anvisninger samt retningslinjerne fra den europæiske førstehjælpsorganisation (ERC) og Dansk førstehjælpsråd. Det er forsvarligt at afholde et førstehjælpskursus sammen med os. Vi passer godt på hinanden – både os selv og vores kursister.

Dansk Førstehjælpsråd har fastlagt følgende retningslinjer pr. 14. januar 2021:

Myndighedernes udmelding på seneste pressemøde om restriktioner for detailhandlen, serviceerhvervene, liberale erhverv og butikker mv., kommer også til at berøre førstehjælpskurser. Der må indtil videre ikke gennemføres førstehjælpskurser i regi af Dansk Førstehjælpsråd. Kurser, der er planlagt til afholdelse frem til og med den 7. februar 2021 skal udskydes til senere gennemførelse. Fra den 8. februar 2021 er det er som udgangspunkt igen tilladt at undervise på skoler, uddannelser, køreskoler, arbejdspladser m.m. Forsamlingsforbuddet gælder som udgangspunkt ikke på arbejdspladser og uddannelsessteder. Kursister skal placeres så der er god afstand imellem dem under teori, oplæg til praktiske øvelser, demonstration, evaluering og lignende. Kursister skal have adgang til hyppig håndvask eller desinfektion af hænder. Kursisterne skal anvende mundbind under praktiske øvelser hvor afstanden mellem kursisterne ikke kan opretholdes.

Alle kurser kan bookes og afholdes

Vi har konstant fokus på de anbefalinger, sundhedsmyndighederne kommer med. Alle vores kurser kan bookes under hensyntagen til myndighedernes anbefalinger. Det gælder både førstehjælpskurser og kurser i elementær brandbekæmpelse, og vi har styr på retningslinjerne. Helt konkret betyder det i øjeblikket følgende forhold, når vi afholder kurser:

 • Vi sikrer den nødvendige afstand mellem kursisterne – både i teorilokalet og ved praktiske øvelser.
 • Vi har styr på, hvor mange deltagere, der kan være med på et kursushold.
 • Vi har en rengjort øvelsesdukke til hver enkelt kursist.
 • Vi anvender mundbind og handsker, når der ikke kan sikres nødvendig afstand.
 • Vi undgår fysisk kontakt mellem deltagere og instruktører.
 • Vi har adgang til håndsprit og desinfektion til alle deltagere under hele kurset, og der tages særligt hensyn til hygiejne og holdes så høj hygiejnestandard som muligt.
 • Hvis kursusfaciliteterne og vejret tillader det, forsøges det at afholde mest muligt af kurset udendørs.
 • Vi sender instruktøren hjem, hvis han/hun har symptomer eller er testet positiv for covid-19.
 • Vi afviser deltagere på kurset, hvis de udviser symptomer eller er testet positiv for covid-19.
 • Vi henstiller til og håndhæver gennem hele kurset, at alle deltager er orienterede om forholdsreglerne og at disse overholdes fra start til slut i løbet af kurset.
 • Vores instruktører har alle sundhedsfaglig baggrund, og de er hele tiden opdaterede med de nyeste anbefalinger og retningslinjer.

Vi har åbent på kontoret som sædvanligt (alle hverdage kl. 08-16), og du kan dagligt bestille kurser, førstehjælpsudstyr, hjertestartere mv. Vi rådgiver også gerne pr. mail og telefon om førstehjælp og covid-19.

Læs vores guidelines til, hvordan man giver førstehjælp ved hjertestop under hensyntaget til covid-19.

Se også de reviderede retningslinjer for genoplivning som er udgivet ifm. corona-situationen:
– Europæisk Råd for Genoplivnings (ERC) hjemmeside og
– Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside.
– De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på: coronasmitte.dk