Forside » Førstehjælpskurser

Førstehjælpskurser for alle

Førstehjælpskurser for alle

Bliv undervist af sygeplejersker og ambulancereddere. Alle vores instruktører har sundhedsfaglig baggrund. Vi afholder førstehjælpskurser for alle – og på alle niveauer.

Førstehjælpskursus på 4 timer

Førstehjælp ved hjertestop. Kursus omhandler bl.a. overlevelseskæden, hjerte-lunge-redning (HLR), brug af hjertestarter, fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen, lejring af bevidstløse og alarmering. Der undervises i symptomer og førstehjælp ved blodprop i hjertet samt hvordan. Og om symptomer og førstehjælp ved “slagtilfælde”, som dækker over både hjerneblødning og blodprop i hjernen (på engelsk kaldet stroke og i fagsprog kaldet apoplexi). Førstehjælpskurser for alle på kort tid.


Førstehjælpskursus på 6 timer

På et 6-timers basiskursus i førstehjælp lærer I at give hjertemassage og kunstigt åndedræt (Hjerte-Lunge-Redning – HLR) til børn og voksne. I lærer at anvende en hjertestarter og om førstehjælp ved blodprop i hjertet samt hvordan, man giver førstehjælp, når nogen får ‘noget’ galt i halsen. Desuden vælger deltagerne en masse valgfri emner om ulykker, sygdomme og hverdagens øvrige småskader. Godkendt førstehjælpsbog til alle deltagere.


Førstehjælpskursus på 12 timer

På et 12-timers udvidet kursus i førstehjælp får deltagerne udvidede færdigheder i førstehjælp. Vi kommer vidt omkring førstehjælp til børn og voksne, hjertestop, bevidstløse, håndtering af hverdagen småskader samt førstehjælp ved pludseligt opståede sygdomme. Deltagerne får deres egen førstehjælpsbog.


Genopfriskningskursus i førstehjælp – 3 timer

Opdatering af førstehjælp ved hjertestop. På et 3-timers vedligeholdelseskursus i førstehjælp (repetitionskursus) får deltagerne repeteret hjertemassage og kunstigt åndedræt (Hjerte-Lunge-Redning – HLR) til børn og voksne. I lærer at anvende en hjertestarter, og der undervises i symptomer og førstehjælp ved blodprop i hjertet samt hvordan, man yder førstehjælp til personer med ‘noget’ galt i halsen.


Førstehjælpskursus for medarbejdere i daginstitutioner, skoler, sfo og klubber

Kursus i førstehjælp for medarbejdere i institutions- og skoleområdet er et førstehjælpskursus på 6 timer, hvor I lærer en masse om førstehjælp til de ulykker, sygdomme og hverdagens øvrige småskader, så kan opstå i vuggestuen, børnehaven, sfo’en, klubben, skolen osv. 


Førstehjælpskursus for skoleelever

Giv eleverne i 6.-10. klasse et effektivt kursus i førstehjælp, hvor klassen på 2-3 skoletimer lærer livreddende førstehjælp og prøver at give hjertemassage og kunstigt åndedræt (hjerte-lunge-redning) på øvelsesdukker. Desuden instrueres eleverne i, hvordan man kan skabe sikkerhed ved en ulykke, samt hvordan man håndterer en bevidstløs person ved at kontrollere for livstegn og lægge personen i stabilt sideleje (aflåst sideleje). Og så instrueres der i, hvordan man anvender en hjertestarter. 


Førstehjælp i kano, kajak, speedbåd og anden søsport

På et 8-timers kursus i “Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” lærer du at yde førstehjælp ved drukneulykker og i andre situationer, der kan opstå i forbindelse med vandsport og arbejde/færden på havet og til søs. Kurset er også godkendt som førstehjælpskursus i forbindelse med instruktøruddannelser, som afholdes under retningslinjer fra Dansk Kano- og Kajakforbund og Havkajaksamrådet (bl.a. havkajakinstruktør). Godkendt kursusbevis og førstehjælpsbog til alle deltagere.


Foredrag om førstehjælp

Foredragsholderne er sygeplejersker, og temaet kunne være førstehjælp til børn, sikkerhed på arbejdspladsen, hverdagens skader i daginstitutionen eller foreningen osv. Vi sammensætter et spændende foredrag med indhold efter jeres ønsker.


Kombinationskursus med førstehjælp og brandslukning

Kombiner et kursus med førstehjælp og elementær brandbekæmpelse for samme kursushold, og vi tilbyder en samlet kursuspris med rabat.

Vi leverer førstehjælpskurser for alle – i virksomheden, i skolen, i institutionen, i foreningen o.s.v.