Førstehjælpskurser

Kursus i førstehjælpMinikursus – 4 timer »

På et 4-timers kursus i førstehjælp lærer I at redde liv! Allerede kort tid efter kursets start kan deltagerne give hjertemassage og kunstigt åndedræt (Hjerte-Lunge-Redning) til børn og voksne. I lærer at anvende en hjertestarter, og der undervises i symptomer og førstehjælp ved blodprop i hjertet samt hvordan, man yder førstehjælp til personer med ‘noget’ galt i halsen. LÆS MERE »


Basiskursus – 6 timer »

På et 6-timers basiskursus i førstehjælp lærer I at give hjertemassage og kunstigt åndedræt (Hjerte-Lunge-Redning) til børn og voksne. I lærer at anvende en hjertestarter og om førstehjælp ved blodprop i hjertet samt hvordan, man giver førstehjælp, når nogen får ‘noget’ galt i halsen. Desuden vælger deltagerne en masse valgfri emner om ulykker, sygdomme og hverdagens øvrige småskader. Godkendt førstehjælpsbog til alle deltagere. LÆS MERE »


Grundkursus – 12 timer »

“Det ‘store’ kursus”… På et 12-timers grundkursus i førstehjælp får deltagerne udvidede færdigheder i færstehjælp. Vi kommer vidt omkring førstehjælp til børn og voksne, hjertestop, bevidstløse, håndtering af hverdagen småskader samt førstehjælp ved pludseligt opståede sygdomme. Deltagerne får deres egen førstehjælpsbog. LÆS MERE »


Genopfriskningskursus »

På et 3-timers genopfriskningskursus i førstehjælp (repetitionskursus) får deltagerne repeteret hjertemassage og kunstigt åndedræt (Hjerte-Lunge-Redning) til børn og voksne. I lærer at anvende en hjertestarter, og der undervises i symptomer og førstehjælp ved blodprop i hjertet samt hvordan, man yder førstehjælp til personer med ‘noget’ galt i halsen. LÆS MERE »


Førstehjælp i skolen »

Giv eleverne i 7.-10. klasse et effektivt kursus i førstehjælp, hvor klassen på 2 skoletimer lærer livreddende førstehjælp og prøver at give hjertemassage og kunstigt åndedræt (hjerte-lunge-redning) på øvelsesdukker. Desuden instrueres eleverne i, hvordan man kan skabe sikkerhed for sig selv og andre ved en ulykke, samt hvordan man håndterer en bevidstløs person ved at kontrollere for livstegn og lægge personen i stabilt sideleje (aflåst sideleje). Endvidere instrueres der i, hvordan man anvender en hjertestarter. LÆS MERE »


Foredrag om førstehjælp »

Foredragsholderne er sygeplejersker, og temaet kunne være førstehjælp til børn, sikkerhed på arbejdspladsen, hverdagens skader i daginstitutionen eller foreningen osv. Vi sammensætter et spændende foredrag med indhold efter jeres ønsker. LÆS MERE »


Kombikursus med brandslukning »

Kombiner førstehjælp og kursus i elementær brandbekæmpelse for samme kursushold, og vi tilbyder en samlet kursuspris med rabat. LÆS MERE »