Kursus i elementær brandbekæmpelse

Lær elementær brandbekæmpelse på et brandkursus

Kursusoversigt

De har også valgt os:

På et kursus i elementær brandbekæmpelse lærer I, hvordan man forebygger og bekæmper en brand med simple slukningsmidler. I prøver at slukke ild, og I lærer og oplever, hvorfor det ikke er ligegyldigt, hvordan man angriber flammerne. På vores brandkursus anvender vi miljørigtig brandsimuleringsanlæg, som virker ved hjælp af gas.

Indhold på brandkursus i elementær brandbekæmpelse:

 • Kendskab til alarmering og generel brandbekæmpelse
 • Kendskab til vigtigheden af frie passager/flugtveje/nødudgange
 • Kendskab til elementær brandbekæmpelse, brandteori og brandslukningsudstyr
 • Brandkursus med praktiske øvelser i elementær brandbekæmpelse, herunder slukning af brand med:
  – Brandtæppe
  – Vandslukker
  – Pulverslukker og/eller CO2-slukker

 Pris: Kr. 5.900 pr. kursushold 

 • Pris er excl. moms
 • Et brandkursus varer 2-3 timer afhængigt af deltagerantal
 • Indtil 16 deltagere på et kursushold (flere kan aftales)
 • Kursusbevis til deltagerne
 • I bestemmer kursustid og -sted.

Instruktøren kontakter jer pr. mail eller telefon i løbet af ugen op til kursets afholdelse, så evt. praktiske forhold kan aftales, og vi sikrer os, at vi har den korrekte adresse mv. På kursusdagen møder instruktøren ca. ½ time før kursusstart og klargør undervisningen. Et brandkursus indledes med en kort introduktion, hvor programmet og praktiske informationer gennemgås. Herefter begynder selve kurset, som vil være en afveksling mellem praktiske øvelser og teori om elementær brandbekæmpelse. Under hele kurset er der plads til spørgsmål fra deltagerne. Efter kurset modtager alle deltagere et kursusbevis for deltagelse i brandkursus.

Krav til udendørs øvelsesområde ved brandkurser:

Et brandkursus forudsætter et udendørs areal til de praktiske øvelser, hvor vi kan anvende åben ild. Det kan fx være et afgrænset område på en parkeringsplads, et grønt areal el.lign. Vi medbringer en bil med trailer, som skal kunne placeres på det areal, hvor de praktiske øvelser skal foregå. En passende størrelse på arealet er derfor, hvad der svarer til et område på størrelse med en personbil og en trailer. Vi anvender miljørigtige brandsimuleringsanlæg, som er sikkert for omgivelserne og kun afgiver en begrænset mængde røg.

Kurset kan afholdes på vores adresse i Roskilde, eller vores instruktører kan møde med det nødvendige udstyr på en valgfri adresse hos jer.

Vi har masser af udstyr med på vores brandkurser:

Vores brandtrailere står altid klar til brug i garagen på vores lager. Alle trailere er identisk opbygget, og blandt udstyret på hver trailer er:

 • To separate brandsimulatorer med tilbehør, herunder brand i en skraldespand, en fladskærm, el-skab, oliebrand, eksplosionsmodul mm. Begge anlæg fungerer med gas og er derfor mere miljøvenlige end de “gammeldags” brandkar med olie/benzin, som vi anvendte tidligere.
 • Mange forskellige brandslukkere, bl.a. kulsyreslukker, vandslukker og pulverslukker
 • Branddukke som kan antændes og slukkes med brandtæppe for at øve slukning af “ild i person”
 • Tung evakueringsdukke (vejer 70 kg), som kan benyttes til at træne nødflytning af personer.
brandtrailer

Kontakt os her - bestil kursus eller få mere information:

  Dit navn *

  Evt. firmanavn

  Din e-mail *

  Dit telefonnummer (hvis du vil ringes op)

  Din besked *

  Når du trykker “Send besked”, modtager vi din uforpligtende henvendelse. Derefter sender vi dig et tilbud og/eller svarer på dine spørgsmål, som du kan læse igennem, inden du beslutter dig endeligt for at bestille. Vi besvarer alle henvendelser hurtigst muligt og senest næstkommende hverdag.

  Se mere om godkendte førstehjælpsuddannelser i Danmark på Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside: http://førstehjælpsråd.dk/foerstehjaelpsuddannelser/. Alle vores kurser kan ses her på kursusoversigten.