Forside » Brandkursus

Kursus i elementær brandbekæmpelse

Kursus i elementær brandbekæmpelse

På et 3-timers brandkursus i elementær brandbekæmpelse lærer du, hvordan man forebygger og bekæmper en brand med simple slukningsmidler. Du prøver at slukke ild, og du lærer og oplever, hvorfor det ikke er ligegyldigt, hvordan du angriber flammerne. På vores brandkursus anvender vi miljørigtig brandsimuleringsanlæg, som virker ved hjælp af gas.

Indhold på brandkursus i elementær brandbekæmpelse:

 • Kendskab til alarmering og generel brandbekæmpelse
 • Kendskab til vigtigheden af frie passager/flugtveje/nødudgange
 • Kendskab til elementær brandbekæmpelse, brandteori og brandslukningsudstyr
 • Brandkursus med praktiske øvelser i elementær brandbekæmpelse, herunder slukning af brand med:
  – Brandtæppe
  – Vandslukker
  – Pulverslukker og/eller CO2-slukker
Kursus i elementær brandbekæmpelse
Vi anvender miljørigtig brandsimulation

Pris: Kr. 5.900,- pr. kursushold.

 • Priser er excl. moms
 • Indtil 16 deltagere pr. hold (flere kan aftales)
 • Et brandkursus varer 2-3 timer afhængigt af deltagerantal
 • Kursusbevis til deltagerne
 • I bestemmer kursustid og -sted.

Vi tilbyder samlet kursuspris med rabat, når man bestiller kombinationskursus med både førstehjælp og brandkursus. Klik her for at læse mere om kombikursus.

Instruktøren kontakter jer pr. mail eller telefon i løbet af ugen op til kursets afholdelse. Vi bekræfter her, at vi ikke har glemt jer, og vi sikrer os, at vi har den korrekte adresse mv. På kursusdagen møder instruktøren ca. ½ time før kursusstart og klargør undervisningen. Et brandkursus indledes med en kort introduktion, hvor programmet og praktiske informationer gennemgås. Herefter begynder selve kurset, som vil være en afveksling mellem praktiske øvelser og teori om elementær brandbekæmpelse. Under hele kurset er der plads til spørgsmål fra deltagerne. Efter kurset modtager alle deltagere et kursusbevis for deltagelse i brandkursus i elementær brandbekæmpelse.

Krav til udendørs øvelsesområde ved brandkursus

Et brandkursus forudsætter et udendørs areal til de praktiske øvelser, hvor vi kan anvende åben ild. Det kan fx være et afgrænset område på en parkeringsplads, et grønt areal el.lign. Vi medbringer en bil med trailer, som skal kunne placeres på det areal, hvor de praktiske øvelser skal foregå. En passende størrelse på arealet er derfor, hvad der svarer til et område på størrelse med en personbil og en trailer. Vi anvender miljørigtige brandsimuleringsanlæg, som er sikkert for omgivelserne og kun afgiver en begrænset mængde røg.

Et brandkursus i elementær brandbekæmpelse kan afholdes på vores adresse i Roskilde, eller vores instruktører kan møde med det nødvendige udstyr på en valgfri adresse hos jer.

brandtrailer

Vi har altid masser af udstyr med på vores brandkurser

Vores brandtrailere står altid klar til brug i garagen på vores lager. Alle trailere er identisk opbygget, og blandt udstyret på hver trailer er:

– To separate brandsimulatorer med tilbehør, herunder brand i en skraldespand, en fladskærm, el-skab, oliebrand, eksplosionsmodul mm. Begge anlæg fungerer med gas og er derfor mere miljøvenlige end de brandkar med olie/benzin, som vi anvendte for nogle år siden.
– Mange forskellige brandslukkere, bl.a. kulsyreslukker, vandslukker og pulverslukker
– Branddukke som kan antændes og slukkes med brandtæppe for at øve slukning af “ild i person”
– Tung evakueringsdukke (vejer 70 kg), som kan benyttes til at træne nødflytning af personer.

Bestil kursus eller få mere information:

  Dit navn *

  Evt. firmanavn

  Din e-mail *

  Spørgsmål eller kommentarer *

  Når du trykker “Send”, modtager vi din uforpligtende henvendelse. Derefter sender vi dig et tilbud og/eller svarer på dine spørgsmål, som du kan læse igennem, inden du beslutter dig endeligt for at bestille.

  Vi har i 2019 sammenlagt vores kurser i elementær brandbekæmpelse med brandkurser.dk, som nu er en del af LÆR FØRSTEHJÆLP’s samlede virksomhed. Alle vores kurser, herunder brandkursus, kan ses på kursusoversigten.