Grundkursus – 12 timer

Grundkursus i førstehjælp“Det ‘store’ kursus”… På et 12-timers grundkursus i førstehjælp får deltagerne udvidede færdigheder i færstehjælp. Vi kommer vidt omkring førstehjælp til børn og voksne, hjertestop, bevidstløse, håndtering af hverdagen småskader samt førstehjælp ved pludseligt opståede sygdomme. Deltagerne får deres egen førstehjælpsbog.

KURSUSINDHOLD:

 • Hjertemassage/kunstigt åndedræt til børn og voksne (Hjerte-Lunge-Redning)
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Stands ulykken, sikkerhed og korrekt alarmering
 • Aflåst/stabilt sideleje og håndtering af bevidstløse
 • Symptomer og førstehjælp ved blodprop i hjertet
 • Livreddende førstehjælp til børn og voksne
 • Teori og praktiske situationsøvelser
 • Fremmedlegemer i luftvejen / “Noget” galt i halsen
 • Hverdagens småskader, herunder snitsår, hudafskrabninger, næseblod, insekstik (bi, hveps, skovflåt) mv.
 • Astma, epilepsi, sukkersyge, feberkramper og andre sygdomme
 • Symptomer og førstehjælp til shock-truede
 • Alvorlige og livstruende blødninger
 • El-ulykker, drukning, kulilteforgiftning, kvælning
 • Ulykker på arbejdspladsen, i institutionen eller i hjemmet
 • Ledskader, forstuvninger og knoglebrud samt skader på ryg og nakke
 • Temperaturpåvirkning, herunder forbrændringer, forfrysninger og kuldeskade/underafkøling
 • Slag mod hovedet (buler, hjernerystelse og kraniebrud)
 • Ætsning og forgiftning

Kr. 11.900,- pr. kursushold *

* Prisen er excl. moms.
– Der kan deltage indtil 16 personer (flere kan aftales).
– Godkendt kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.
– Godkendt førstehjælpsbog til alle deltagere.
– I bestemmer kursustid og -sted.

Et 12-timers kursus afholdes ofte over to dage – det kan være både hverdage og weekend – og andre gange deles det i 3-4 omgange, fx om eftermiddagen eller efter fyraften *). Instruktøren kontakter jer pr. mail eller telefon i løbet af ugen op til kursets afholdelse. Vi bekræfter her, at vi ikke har glemt jer, og vi sikrer os, at vi har den korrekte adresse mv. På kursusdagen møder instruktøren ca. ½ time før kursustart og klargør undervisningen. Kurset indledes med en kort introduktion, hvor programmet og praktiske informationer gennemgås. Herefter begynder selve kurset, som vil være en afveksling mellem praktiske øvelser på gulvet og teori. Under hele kurset er der plads til spørgsmål fra deltagerne. Efter kurset modtager alle deltagere et godkendt og kompetencegivende førstehjælpsbevis.

*) Hvis kurset skal afholdes over mere end 2 dage, tillægges der en mindre gebyr for ekstra kørsel og instruktørløn. Kontakt os for nærmere aftale.

Bestil kursus eller rekvirer mere information:

Dit navn *

Evt. firmanavn

Din e-mail *

Hvilke kurser ønsker du at bestille eller høre mere om *

Yderligere spørgsmål eller kommentarer:

Skriv disse tegn i feltet nedenfor:
captcha

Når du trykker “Send”, modtager vi din uforpligtende henvendelse. Derefter sender vi dig et tilbud og/eller svarer på dine spørgsmål, som du kan læse igennem, inden du beslutter dig endeligt for at bestille.