Førstehjælp i skolen

Førstehjælpskurser for skoleklasserGiv eleverne i 7.-10. klasse et effektivt kursus i førstehjælp, hvor klassen på 2 skoletimer lærer livreddende førstehjælp og prøver at give hjertemassage og kunstigt åndedræt (hjerte-lunge-redning) på øvelsesdukker. Desuden instrueres eleverne i, hvordan man kan skabe sikkerhed for sig selv og andre ved en ulykke, samt hvordan man håndterer en bevidstløs person ved at kontrollere for livstegn og lægge personen i stabilt sideleje (aflåst sideleje). Endvidere instrueres der i, hvordan man anvender en hjertestarter.

KURSUSINDHOLD:

  • Hjertemassage/kunstigt åndedræt til børn og voksne (Hjerte-Lunge-Redning)
  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • Stands ulykken, sikkerhed ved en ulykke og korrekt alarmering
  • Kontrol for livstegn
  • Aflåst/stabilt sideleje og håndtering af bevidstløse
  • Teori og praktiske situationsøvelser
  • Demonstration af hjertestarter (AED)

Kr. 3.500,- pr. kursushold *

– * Prisen er excl. moms.
– For skoleelever i 7.-10. klasse (max. 24 deltagere pr. hold)
Undervisningstiden er 2 lektioner á 45 min
– Kursusbevis til deltagerne
– I bestemmer kursustid og -sted.

Instruktøren kontakter jer pr. mail eller telefon i løbet af ugen op til kursets afholdelse. Vi bekræfter her, at vi ikke har glemt jer, og vi sikrer os, at vi har den korrekte adresse mv. På kursusdagen møder instruktøren ca. ½ time før kursustart og klargør undervisningen. Kurset indledes med en kort introduktion, hvor programmet og praktiske informationer gennemgås. Herefter begynder selve kurset, som vil være en afveksling mellem praktiske øvelser på gulvet og teori. Under hele kurset er der plads til spørgsmål fra deltagerne.

Bestil kursus eller rekvirer mere information:

Dit navn *

Evt. firmanavn

Din e-mail *

Hvilke kurser ønsker du at bestille eller høre mere om *

Yderligere spørgsmål eller kommentarer:

Skriv disse tegn i feltet nedenfor:
captcha

Når du trykker “Send”, modtager vi din uforpligtende henvendelse. Derefter sender vi dig et tilbud og/eller svarer på dine spørgsmål, som du kan læse igennem, inden du beslutter dig endeligt for at bestille.