Forside » Førstehjælpskurser » Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport – 8 timers førstehjælpskursus

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport – 8 timers førstehjælpskursus

8-timers førstehjælpskursus med fokus på kano, kajak, speedbåd og anden søsport. Godkendt ved uddannelsen til instruktør 1-3 og på IPP niveauer.

På et 8-timers kursus i førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport med fokus på kano, kajak, speedbåd, fritidssejlere og anden søsport lærer du at yde førstehjælp ved drukneulykker og i andre situationer, der kan opstå i forbindelse med vandsport og arbejde/færden på havet og til søs. På kurset undervises der i forhold, som gør sig gældende til søs, herunder at tilkalde af hjælp ved hjælp af radio og brug af Forsvarets SAR-tjeneste (“Search and Rescue”). Kurset er også godkendt som førstehjælpskursus i forbindelse med instruktøruddannelser, som afholdes under retningslinjer fra Dansk Kano- og Kajakforbund og Havkajaksamrådet (bl.a. havkajakinstruktør) samt Dansk Forening for Rosport. Kurset skal tages i forbindelse med uddannelsen til instruktør 1-3 og på visse IPP niveauer. Godkendt kursusbevis og førstehjælpsbog til alle deltagere.

Kursusindhold på et førstehjælpskursus med fokus på vand/søsport:

 • Førstehjælp til søs, ved ulykker i vand, herunder drukneulykker, på mindre fartøjer og skibe samt ved søsport.
 • Hjertemassage/kunstigt åndedræt til børn og voksne (Hjerte-Lunge-Redning)
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Sikkerhed og korrekt alarmering, herunder også alarmering til søs / på havet og ved søsport
 • Aflåst/stabilt sideleje og håndtering af bevidstløse
 • Symptomer og førstehjælp ved blodprop i hjertet
 • Fremmedlegemer i luftvejen / “Noget” galt i halsen
 • Symptomer og førstehjælp ved blodprop eller blødning i hjernen (stroke/slagtilfælde/apoplexi)
 • Symptomer og førstehjælp til shock-truede
 • Alvorlige og livstruende blødninger
 • Temperaturpåvirkning, herunder forbrændringer, forfrysninger og kuldeskade/underafkøling (hypotermi).
 • Særligt fokus på kano, kajak, speedbåd og anden søsport
 • Livreddende førstehjælp til børn og voksne
 • Teori og praktiske situationsøvelser
Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport – 8 timers førstehjælpskursus

Pris: Kr. 7.900,- pr. kursushold.

 • Priser er excl. moms.
 • Der kan deltage indtil 16 personer (flere kan aftales)
 • Godkendt kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd
 • I bestemmer kursustid og -sted. Kurset kan afholdes på vores adresse i Roskilde, eller vores instruktører kan møde med det nødvendige udstyr på en valgfri adresse hos jer.

Instruktøren kontakter jer pr. mail eller telefon i løbet af ugen op til kursets afholdelse, så vi kan aftale eventuelle praktiske forhold, og vi sikrer os, at vi har den korrekte adresse mv. På kursusdagen møder instruktøren ca. ½ time før kursusstart og klargør undervisningen. Kurset indledes med en kort introduktion, hvor programmet og praktiske informationer gennemgås. Herefter begynder selve kurset, som vil være en afveksling mellem praktiske øvelser på gulvet og teori. Under hele kurset er der plads til spørgsmål fra deltagerne. Efter kurset modtager alle deltagere et godkendt og kompetencegivende førstehjælpsbevis.

Bestil kursus eller få mere information:

  Dit navn *

  Evt. firmanavn

  Din e-mail *

  Spørgsmål eller kommentarer *

  Når du trykker “Send besked”, modtager vi din uforpligtende henvendelse. Derefter sender vi dig et tilbud og/eller svarer på dine spørgsmål, som du kan læse igennem, inden du beslutter dig endeligt for at bestille. Vi besvarer alle henvendelser hurtigst muligt og senest næstkommende hverdag.

  Se mere om godkendte førstehjælpsuddannelser i Danmark på Dansk Førstehjælpsråds hjemmeside: http://førstehjælpsråd.dk/foerstehjaelpsuddannelser/. Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport og alle vores øvrige kurser kan ses her på kursusoversigten.