Førstehjælp i kano, kajak, speedbåd og anden søsport

Førstehjælp ved søsportPå et 8-timers kursus i “Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” lærer du at yde førstehjælp ved drukneulykker og i andre situationer, der kan opstå i forbindelse med vandsport og arbejde/færden på havet og til søs. På kurset undervises der i forhold, som gør sig gældende til søs, herunder at tilkalde af hjælp ved hjælp af radio og brug af Forsvarets SAR-tjeneste (“Search and Rescue”). Kurset er også godkendt som førstehjælpskursus i forbindelse med instruktøruddannelser, som afholdes under retningslinjer fra Dansk Kano- og Kajakforbund og Havkajaksamrådet (bl.a. havkajakinstruktør). Kurset skal tages i forbindelse med uddannelsen til instruktør 1-3 og på visse IPP niveauer. Godkendt kursusbevis og førstehjælpsbog til alle deltagere.

KURSUSINDHOLD:

 • Hjertemassage/kunstigt åndedræt til børn og voksne (Hjerte-Lunge-Redning)
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Stands ulykken, sikkerhed og korrekt alarmering, herunder også alarmering til søs / på havet.
 • Aflåst/stabilt sideleje og håndtering af bevidstløse
 • Symptomer og førstehjælp ved blodprop i hjertet
 • Livreddende førstehjælp til børn og voksne
 • Førstehjælp ved ulykker i vand, herunder drukneulykker
 • Teori og praktiske situationsøvelser
 • Fremmedlegemer i luftvejen / “Noget” galt i halsen
 • Symptomer og førstehjælp til shock-truede
 • Alvorlige og livstruende blødninger
 • Temperaturpåvirkning, herunder forbrændringer, forfrysninger og kuldeskade/underafkøling (hypotermi).

Kr. 7.900,- pr. kursushold *

* Prisen er excl. moms.
– Der kan deltage indtil 16 personer (flere kan aftales).
– Godkendt kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.
– Godkendt førstehjælpsbog til alle deltagere.
– I bestemmer kursustid og -sted.

Instruktøren kontakter jer pr. mail eller telefon i løbet af ugen op til kursets afholdelse. Vi bekræfter her, at vi ikke har glemt jer, og vi sikrer os, at vi har den korrekte adresse mv. På kursusdagen møder instruktøren ca. ½ time før kursustart og klargør undervisningen. Kurset indledes med en kort introduktion, hvor programmet og praktiske informationer gennemgås. Herefter begynder selve kurset, som vil være en afveksling mellem praktiske øvelser på gulvet og teori. Under hele kurset er der plads til spørgsmål fra deltagerne. Efter kurset modtager alle deltagere et godkendt og kompetencegivende førstehjælpsbevis.

Bestil kursus eller rekvirer mere information:

Dit navn *

Evt. firmanavn

Din e-mail *

Hvilke kurser ønsker du at bestille eller høre mere om *

Yderligere spørgsmål eller kommentarer:

Skriv disse tegn i feltet nedenfor:
captcha

Når du trykker “Send”, modtager vi din uforpligtende henvendelse. Derefter sender vi dig et tilbud og/eller svarer på dine spørgsmål, som du kan læse igennem, inden du beslutter dig endeligt for at bestille.

Førstehjælp ved søsport