Førstehjælp i daginstitutionen

Førstehjælp til børnKursus i førstehjælp for medarbejdere på daginstitutionsområdet er et førstehjælpskursus på 6 timer, hvor I lærer en masse om førstehjælp til de ulykker, sygdomme og hverdagens øvrige småskader, så kan opstå i vuggestuen, børnehaven, sfo’en, klubben osv. I lærer også at give hjertemassage og kunstigt åndedræt (Hjerte-Lunge-Redning) til børn og voksne. I lærer at anvende en hjertestarter og om førstehjælp ved blodprop i hjertet samt hvordan, man giver førstehjælp, når nogen får ‘noget’ galt i halsen. Desuden vælger deltagerne en masse valgfri emner om. Kursusbevis og godkendt førstehjælpsbog og til alle deltagere.

KURSUSINDHOLD:

 • Hjertemassage/kunstigt åndedræt til børn og voksne (Hjerte-Lunge-Redning)
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Stands ulykken, sikkerhed og korrekt alarmering
 • Aflåst/stabilt sideleje og håndtering af bevidstløse
 • Symptomer og førstehjælp ved blodprop i hjertet
 • Livreddende førstehjælp til børn og voksne
 • Teori og praktiske situationsøvelser
 • Fremmedlegemer i luftvejen / “Noget” galt i halsen

Udvalgte skader og sygdomme der supplerende kan gennemgås (aftales mellem instruktør og deltagere):

 • Hverdagens småskader, herunder snitsår, hudafskrabninger, næseblod, insekstik (bi, hveps, skovflåt) mv.
 • Astma, epilepsi, sukkersyge, feberkramper og andre sygdomme
 • Symptomer og førstehjælp til shock-truede
 • Alvorlige og livstruende blødninger
 • El-ulykker, drukning, kulilteforgiftning, kvælning
 • Ulykker på arbejdspladsen, i institutionen eller i hjemmet
 • Ledskader, forstuvninger og knoglebrud samt skader på ryg og nakke
 • Temperaturpåvirkning, herunder forbrændringer, forfrysninger og kuldeskade/underafkøling
 • Slag mod hovedet (buler, hjernerystelse og kraniebrud)
 • Ætsning og forgiftning

Kr. 6.900,- pr. kursushold *

* Prisen er excl. moms.
– Der kan deltage indtil 16 personer (flere kan aftales).
– Godkendt kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.
– Godkendt førstehjælpsbog til alle deltagere.
– I bestemmer kursustid og -sted.

Et 6-timers kursus afholdes ofte over en dag – og andre gange deles det i 2 omgange, fx om eftermiddagen eller efter fyraften. I daginstitutioner afholdes et 6-timers kursus ofte på en personaleweekende en lørdag eller søndag. I vælger selv dagen, tid og sted! Instruktøren kontakter jer pr. mail eller telefon i løbet af ugen op til kursets afholdelse. Vi bekræfter her, at vi ikke har glemt jer, og vi sikrer os, at vi har den korrekte adresse mv. På kursusdagen møder instruktøren ca. ½ time før kursustart og klargør undervisningen. Kurset indledes med en kort introduktion, hvor programmet og praktiske informationer gennemgås. Herefter begynder selve kurset, som vil være en afveksling mellem praktiske øvelser på gulvet og teori. Under hele kurset er der plads til spørgsmål fra deltagerne. Efter kurset modtager alle deltagere et godkendt og kompetencegivende førstehjælpsbevis.

Bestil kursus eller rekvirer mere information:

Dit navn *

Evt. firmanavn

Din e-mail *

Hvilke kurser ønsker du at bestille eller høre mere om *

Yderligere spørgsmål eller kommentarer:

Skriv disse tegn i feltet nedenfor:
captcha

Når du trykker “Send”, modtager vi din uforpligtende henvendelse. Derefter sender vi dig et tilbud og/eller svarer på dine spørgsmål, som du kan læse igennem, inden du beslutter dig endeligt for at bestille.