Det halter med førstehjælpsundervisning i folkeskolen

En ny rapport bekriver nu, hvordan det går med førstehjælpsundervisning i den danske folkeskole.

I 2005 blev det lovpligtigt for de danske folkeskoler at undervise elever i livreddende førstehjælp, og rapporten præsenterer resultaterne fra en undersøgelse af, hvor udbredt undervisningen i livreddende førstehjælp i folkeskolerne er.

Rapporten konkluderer, at mange skoler ikke underviser i livreddende førstehjælp. Ifølge skolelederne har 60 % af skolerne haft
undervisning i hjerte-lunge-redning på 6.-9. klassetrin i skoleårene 2010/11, 2011/12 og/eller
2012/13, og ifølge lærerne er undervisning i hjerte-lunge-redning på 6.-9. klassetrin enten
gennemført eller planlagt blandt 37 % af 9. klasser i skoleåret 2013/2014. Der ses ingen væsentlig
forskel mellem folkeskoler, friskoler og private grundskoler.

Læs hele rapporten her

Se et forslag til førstehjælpskursus for 7.-10. klasses eleverne